Annelies VervaekeAdvocaat

  Biografie

  Na het behalen van haar middelbaar diploma Grieks-Wiskunde aan het Heilige Drievuldigheidscollege in Leuven in 2005, studeerde zij aan de Katholieke Universiteit Leuven van 2005 tot 2010. Zij behaalde in juni 2010 haar Masterdiploma in de Rechten met onderscheiding.

  In september 2010 begon zij haar stage bij Mr. Monique den DULK.

  Haar interesses gaan verder uit naar strafrecht, verkeersrecht, consumentenrecht, collectieve schuldenregeling en handelsrecht.

  Zij is gewezen voorzitter van de conferentie van de Jonge Balie. Zij is lid van de raad van de Orde van de balie te Leuven.

  Contact

  Wettelijke info

  Uw advocaat en zijn kantoor

  U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Annelies VERVAEKE. Mr. VERVAEKE is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Leuven. Het kantoor van mr. VERVAEKE is gevestigd te 3061 Leefdaal, Neerijse Steenweg 6 bus 2.

  Mr. VERVAEKE baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.

  De zetel van het kantoor is gevestigd te 3061 Leefdaal, Neerijse Steenweg 6 bus 2. Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. VERVAEKE is 0829.474.417.

  Per e-mail kan u mr. VERVAEKE bereiken via a.vervaeke@advocatendendulk.be.

  De beroepsaansprakelijkheid van mr. VERVAEKE is verzekerd via de collectieve polis Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten van de Orde van Vlaamse Balies bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, makelaar is Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

  De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. VERVAEKE verzekert verleent voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

  Uw advocaat en zijn dienstverlening

  U kan bij mr. VERVAEKE terecht voor onder meer volgende diensten: het bekomen van advies in uiteenlopende rechtsmateries, begeleiding bij het bereiken van een minnelijke regeling, bijstand bij geschillen voor de rechtbank, etc.

  Voor informatie of bij klachten

  Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. VERVAEKE bereiken:

  via post op het adres: Neerijse Steenweg 6 bus 2, 3061 Leefdaal,
  via fax op het nummer: 02/784.39.74,
  via e-mail op het adres: a.vervaeke@advocatendendulk.be,
  of via telefoon op het nummer: 02/784.27.90.